How can we make Microsoft Teams better?

Pling vid chatt konversation och uppladdning

Hej,
När man chattar eller skriver ingen konversation så skulle det vara bra om det agera som WhatsApp. Dvs ett pling i telefonen. Så man verkligen ser att man har fått ett meddelande. Det samma gäller när någon laddar upp ett nytt dokument i ett team som man är med i.

2 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge BaseYou are about to visit the UserVoice site for Microsoft Teams

We have partnered with UserVoice, a 3rd party service providing public discussion forums for product-specific feedback.

By clicking "Continue to UserVoice" you agree to UserVoice's Privacy Policy and Terms of Use.